Tämä foorumin on käytössä vain rekisteröityneille käyttäjille. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi sivu.


LILE ry:n hallitus on päättänyt sulkea Foorumin.
Foorumi on jäsenten käytössä vielä maaliskuun 2020 loppuun asti.
Foorumille ei enää hyväksytä uusia jäseniä.

Ylläpito kiittää kaikkia ja toivottaa kaikki tervetulleeksi Facebookin ryhmiin.
Näistä löydät tietoa täältä https://www.facebook.com/pg/lilery/grou ... e_internal
Tervetuloa LILE ry:n keskustelufoorumille!!.

Foorumi on suljettu ulkopuolisilta, keskustelut näkyvät vain jäsenille.
[
Foorumissa käydyt keskustelut ovat foorumin sisäisiä asioita, ei ulkopuolelle jaettavia.
Keskustelujen jakaminen ja kopioiminen foorumin ulkopuolelle on kiellettyä.
Foorumilla käydään avointa keskustelua, hyviä käytöstapoja noudattaen.

Tervetuloa Foorumin käyttäjäksi!

Toivottaa LILE ry
www.lile.fi

ps, esittelethän itsesi :)

Syyskokous 28.10.2018 esityslista

Yhdistyksen tiedotukset
Avatar
Bigi
Innokas
Innokas
Viestit: 267
Liittynyt: Pe Maalis 09, 2018 6:22 am
Gender:

Ke Loka 17, 2018 6:11 am

Sääntömääräinen syyskokous

Aika28.10.2018 klo 13:30
PaikkaHotelli Laajavuori, Jyväskylä
Läsnä

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan talous- ja toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019
Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Kokouksen päättäminen

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar
Bigi
Innokas
Innokas
Viestit: 267
Liittynyt: Pe Maalis 09, 2018 6:22 am
Gender:

Ke Loka 17, 2018 6:13 am

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Johdanto

LILE ry on vuonna 2010 perustettu potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen sekä lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja. Yhdistys edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä. LILE jakaa tietoa lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien, että hoitohenkilökunnan keskuudessa sekä edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
LILEn tavoitteena on lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista ja niiden tehokkuudesta ylipainon hoito keinona vakavasti ylipainoisten, hoitohenkilökunnan, päättäjien ja mediavaikuttajien sekä suuren yleisön keskuudessa.
LILE ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimijoiden, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Jäseniä varten on käytössä suljettu keskustelufoorumi vertaistukea varten sekä julkiset www-sivut lihavuusleikkauksiin liittyvän tiedon jakamista varten.
Toimintavuoden haasteet ja mahdollisuudet

Yhdistys siirtyi vuonna 2018 yhden vuosikokouksen mallista kahteen varsinaiseen kokoukseen. Vuosi 2019 on ensimmäinen toimintavuosi, jolloin yhdistyksellä on käytössään jo heti tammikuussa koko kalenterivuoden kattava talous- ja toimintasuunnitelma.
LILEn jäsenrekisterin mukaan jäsenmäärä on ollut 800 – 900 jäsenen paikkeilla. Tämä luku on ollut virheellinen ainakin jo muutaman vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin eronneita jäseniä ei ole oikeasti poistettu rekisteristä, vaan he ovat jääneet edelleen rekisteriin, vaikka eivät ole olleet enää yhdistyksen jäseniä.
Jäsenmäärä olisi pitänyt tarkistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun otettiin uusi sähköinen jäsenrekisteri käyttöön. Sitä ei tehty ja näin ollen jäsenrekisterissä on pyörinyt noin 300 – 400 haamujäsentä. Jäsenrekisteri on nyt siivottu ja ajan tasalla. LILEn oikea jäsenmäärä liikkuu 500 – 650 jäsenen paikkeilla per vuosi.
LILEn hallituksen koko (8 henkilöä) on varsin suuri suhteutettuna koko jäsenmäärään. Hallitukseen tarvitaan henkilöitä, joilla on aidosti aikaa toimia yhdistyksen asioiden eteenpäin viemiseksi.
Vapaaehtoispohjalta toimivalla yhdistyksellä ei ole varaa kustantaa niitä hallinnon kuluja, joille ei ole vastinetta. Oikea suhdeluku hallituksen jäsenmäärässä olisi yksi per 100 jäsentä (suhdeluku on nykyisin kaksi). Näin ollen hallituksen jäsenmäärän tulisi olla maksimissaan kuusi henkilöä.
Nykyisen kokoisen hallituksen aika olisi silloin, kun jäsenmäärä oikeasti lähentelee 1000 jäsentä. Hallituksen lisäksi aktiivisesti toimivat toimihenkilöt olisivat oiva resurssi yhdistyksen asioiden eteenpäin viemiseksi, sillä kaikkien aktiivisten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.
Vuonna 2019 yhdistys keskittyy vain muutamaan keskeisimpään ydinasiaan, joita saatiin edistettyä hyvin jo vuoden 2018 aikana. Nykyisillä resursseilla, joista vain osa kykenee toimimaan aktiivisesti yhdistyksen eteen, ei ole mahdollista tehdä enempää. Hallituksen aktiivijäsenet ovat täystyöllistettyjä ja tarvitsevat innokkaita apukäsiä yksittäisiin tehtäviin.
Vuonna 2019 toteutetaan vain keskeisiä asioita: aluetoiminta ja siihen kuuluva vertaistuki sekä sopeutumisvalmennus.

Toiminnan painopisteet

Aluetoiminta ja vertaistuki

LILEn aluetoiminta perustuu sairaanhoitopiirien mukaiseen aluejakoon. Aluetoiminta on suoraan kentällä tapahtuva vertaistuen muoto, ihmisten parissa. Aluetoimintaa ovat mm. vertaistukitapaamiset, kohtaamiset erilaisissa tapahtumissa sekä sopeutumisvalmennuskurssit. Alueilla on omat alueyhteyshenkilöt ja he järjestävät omalla alueellaan säännöllisiä tapaamisia.
Vertaistuki ylipainon hoidossa ja ennen tai jälkeen lihavuusleikkauksen on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. Omaan tilanteeseen voi avautua kokonaan uusi näkökulma. Vertaiset voivat olla myös prosesseissaan eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä.
LILE tarjoaa jäsenilleen vertaistukea eri muodoissa. Valtakunnallisella tasolla vertaistukea on saatavilla Foorumin, LILEn Facebook ja WhatsUp ryhmien kautta. Lisäksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun tukipuhelimessa.
Vuonna 2019 jatkamme aluetoiminnassa kenttätyötä. Seuraamme viime vuonna käynnistyneiden vertaistukiryhmien toimintaa ja tuemme tarpeen vaatiessa sitä, että ryhmät jatkavat säännöllisiä kokoontumisia. Käynnistämme mahdollisuuksien mukaan toimintaa myös Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lapissa on tavoitteena saada säännöllistä aluetoimintaa myös Rovaniemelle.
Suunnittelemme aluetoimintaa myös Länsi-Suomeen: Uusikaupunki, Laitila, Rauma, Vaasa sekä Kokkola.
Alueyhteyshenkilöille järjestetään yhteinen tapaaminen kevätkaudella. Alueyhteyshenkilöiden ohjeistuksen ja toimintamallin kehittämistä jatketaan edelleen tänä vuonna.
Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus tarjoaa vertaistukea lihavuusleikkauksen hoitopolulla eri vaiheessa oleville ja antaa heille eväitä uudenlaisessa elämäntilanteessa.
Sopeutumisvalmennuskursseja (SOPE) on järjestetty vuodesta 2015 lähtien kerran vuodessa. Vuonna 2018 valmistuneen SOPE mallin mukaista toimintaa toteutetaan vuonna 2019 siten, että järjestämme kaksi kurssia, jos se taloudellisesti on mahdollista. Aikaisempina vuosina SOPE kurssi on järjestetty kerran vuodessa.
SOPE kurssin tarjoajat kilpailutetaan heti alkuvuodesta. Yhdistys hakee myös säästöä siten, että jatkossa SOPE viikonlopun yhteydessä järjestetään aina myös yhdistyksen sääntömääräinen kokous.
Sisäinen toiminta

Kokoukset
LILE:n korkein päättävä elin on yhdistyksen sääntömääräinen kokous, joka päättää vuoden 2019 taloudesta ja toiminnasta sekä muodostaa hallituksen. Hallitus vastaa yhdistyksen käytännön toiminnan järjestämisestä sekä juoksevien asioiden hoitamisesta. Kevätkokouksessa 2018 valittu hallitus jatkaa poikkeuksellisesti vuoden 2019 syksyyn saakka. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa niin, että pääosa kokouksista järjestetään videokokouksina.
LILE:n kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa. Syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Syyskokouksen valitsema puheenjohtaja aloittaa yhdistyksen toimintaan ja hallituksen työskentelyyn tutustumisen heti kokouksen jälkeen. Syyskokouksen valitsema hallitus järjestäytyy uuden puheenjohtajan johdolla tammikuussa 2020.
Hallitus kokoontuu livenä tarpeen mukaan 1-2 kertaa vuodessa sääntömääräisten kokousten lisäksi. Muut kokoukset pidetään videoneuvotteluina. Muu hallituksen työskentely on kuvattu tarkemmin hallintosäännössä. Hallituksen asiakirja- ja muu materiaali sekä kokouksista laaditut päätöspöytäkirjat tallennetaan yhdistyksen Dropbox-kansioon. Varsinaisten kokousten kokouspöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla. Kaikessa hallituksen toiminnassa noudatetaan yhdistys- ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä ja hyviä tapoja.

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtävät
Jokaiselle hallituksen jäsenelle sekä mahdollisille ulkopuolisille toimihenkilölle määritellään omat vastuualueet ja tehtävät, joiden toteutumista seurataan hallituksen kokouksisissa. Toimintavuonna 2019 on käytössä seuraava vastuualuejako:

Hallituksen jäsen
Vastuualue ja tehtävät
Puheenjohtaja
- edustaa yhdistystä ja johtaa hallituksen työskentelyä
- yhteistyökumppanit ja sopimukset
- toiminnan suunnittelu ja seuranta sekä tiedottaminen
- kenttätyö
- tilinpäätös, viranomaisraportointi, tukihakemukset
- ICT
Varapuheenjohtaja
- sopeutumisvalmennuskurssit
- kenttätyö sekä tukipuhelin
- toimii puheenjohtajan työparina ja tarvittaessa sijaisena
Sihteeri/tiedottaja
- kokouspöytäkirjojen laadinta, pöytäkirjojen otteet
- tekstien oikoluku
Jäsensihteeri
- jäsentietojen ylläpito, jäsenmaksulaskutus, jäsentiedotteet
- jäsentilanteen raportointi hallitukselle
- jäsenrekisterin pääkäyttäjä sekä jäsenen hyväksyntä foorumille
- jäsenprosessikuvauksen ylläpito
- foorumin ylläpito
Aluevastaava
- aluetoiminnan FB sivut
- alueyhteyshenkilöiden tapaamiset ja yhteydenpito
- kenttätyö
- ICT: teknisen rakenteen ylläpito
Mediavastaava
- haastattelut, tilaisuudet, medianäkyvyys
Tutkimustoiminta
- tutkimustiedon kerääminen, opinnäytetyöt
SOTE
- soteuudistuksen seuraaminen ja sen vaikutukset yhdistykseen


Jäsenhankinta ja -huolto

Sähköistä jäsenrekisteriä käytetään jäsentietojen ylläpitämisen lisäksi jäsenmaksulaskutukseen ja jäsenviestintään. Rekisterin käytöstä päävastuun kantaa jäsensihteeri, jonka lisäksi jäsenrekisterin käyttöoikeus on erikseen nimetyillä hallituksen jäsenillä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Jäsenrekisteriin on panostettu voimakkaasti viime vuoden aikana. Tänä vuonna keskitymme jäsenprosessin ylläpitoon ja jatkamme sen dokumentointia.
Tilaisuudet ja tapahtumat

Alueyhteyshenkilöille järjestetään yhteinen tapaaminen vuoden 2019 alkupuolella.
Huhti-toukokuussa pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kokous ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan SOPE kurssi.
Syksyn tärkein tapahtuma on loka-marraskuussa pidettävä syyskokous, jossa valitaan uusi puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Syksyllä järjestetään myös toinen SOPE kurssi.
Resurssien puute (taloudelliset sekä henkilöresurssit) estävät osallistumasta messuille ja muihin maksullisiin markkinointitapahtumiin. Näihin osallistutaan vain, jos löytyy sponsoreita, jotka kustantavat osallistumismaksut.
Hallituksen jäseniä osallistuu edullisiin järjestöhallinto ja/tai liiketalouden peruskursseille. Jäsenrekisterin vastuuhenkilöitä osallistuu Flowmembersin peruskursseille.
Tiedottaminen ja viestintä

Vuonna 2019 keskitytään yhdistyksen julkisten verkkosivujen ylläpitoon, emme tee uudistuksia. Ulkoisen viestinnän osalta seuraamme lihavuusleikkauksien ympärillä käytävää keskustelua.
Tarjoamme jäsenillemme eri mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja vertaistukeen mm. suljettujen Facebook ryhmien ja vain jäsenille tarkoitetun foorumin keskustelupalstan kautta.
Hallitus pyrkii julkaisemaan 2-4 kertaa e-tiedotteen jäsenille.
Hallituksen jäsenillä on käytössä omat lile.fi loppuiset sähköpostiosoitteet. Tämän lisäksi puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä, jäsensihteerillä ja aluevastaavalla on LILEn puhelin yhdistyksen asioiden hoitamista varten.
Talous

LILE:n toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu säilyy varsinaisilla jäsenillä 25 eurossa. Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 30 euroa.
Suurin heikkous toiminnassamme on se, että puutteellisen rahoituksen sekä henkilöresurssien vuoksi emme pysty tarjoamaan jäsenillemme niin paljon yhteistä toimintaa ja tukea kuin sille olisi tarvetta.
Julkisen rahan hakeminen (mm. STEA) on prosessina työläs ja vaatii paljon aikaa. Vuoden 2018 hakuprosessin läpivieminen osoitti, että meillä ei ole resursseja niin vaativaan hakuprosessiin. Meillä ei ole mahdollisuuksia myöskään siihen, että voisimme mahdollista avustusta käyttää.
LILEllä ei ole resurssia siihen, että voisimme luoda sellaisen raportointimenetelmän, joka osoittaisi aukottomasti, miten julkista rahaa on käytetty. LILE ei voi toimia työnantajana, koska kaikki siihen liittyvä (mm. palkat, lakisääteiset maksut, vakuutukset) olisi ulkoistettava ja se on liian kallista. Lisäksi on vielä ns. työnjohdollinen vastuu, johon ei työssäkäyvänä hallituksen puheenjohtajana ole mahdollisuuksia.
Talousarvio 2019

VARSINAINEN TOIMINTATuotot

Osallistumismaksut
5400


Tuotot yhteensä
5400


Kulut

Järjestötoiminta

Yhdistyksen kokoukset
1500
Sopeutumisvalmennus
3000
Aluetyö
2500
Markkinointi- ja mainoskulut
500
Messut ja tapahtumat
0
Järjestötoiminnan kulut
7500


Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
800
Henkilöstökulut
800


Muut kulut

Posti ja lähettikulut
100
Puhelin- ja datasiirtokulut
600
Hallituksen kokouskulut
1100
Matkakulut
2000
Flowmembers jäsenrekisteri
800
Muut IT ylläpito- ja ohjelmistokulut
750
Tilitoimistopalvelut
1400
Toimistotarvikekulut
100
Pankki- ja rahaliikennekulut
600
Luvat ja viranomaismaksut
50
Muut kulut
200


Muut kulut
7700
Kulut yhteensä
16000


Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä
-10600


VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot
16250
Yritysyhteistyötuotot

Muut tuotot

Avustukset ja lahjoitukset

Varainhankinnnan tuotot
16250


TILIKAUDEN TULOS
250
Toiminnan kehittäminen

Vuosi 2019 käynnistää LILE ry:n yhdeksännen toimintavuoden. Emme kehitä mitään uusia toiminnallisia kokonaisuuksia, vaan keskitymme edelleen perusasioiden korjaamiseen ja ylläpitoon. Jotta yhdistys voi kehittyä, tulee perusasioiden olla kunnossa ja toimia oikein.

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar
Bigi
Innokas
Innokas
Viestit: 267
Liittynyt: Pe Maalis 09, 2018 6:22 am
Gender:

Ke Loka 17, 2018 6:16 am

Hallitus 2019 jäsenet
Varsinaiset jäsenet:
Brandt Ulla Hyvärinen Kari Karlsson Margit Lampila Tia Määttä Birgit Nummela Maarit Pohjanlehto Ida Talkkari Sirpa
Esitys hallituksen varajäseniksi 2019
Ikäheimo Kaija Lindblad Arita Räsänen Tiina

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Vastaa Viestiin